Czy po ślubie trzeba zmienić nazwisko?

Jeżeli żadne z małżonków nie wyraża chęci zmiany nazwiska, może pozostać przy swoim nazwisku rodowym. Tak naprawdę nie trzeba nic w tym kierunku zrobić, gdyż tylko w przypadku chęci zmiany nazwiska składa się oświadczenie w Urzędzie Stanu Cywilnego.… Więcej...

Zmiana nazwiska lub imienia a wymiana paszportu

Jeśli zmieniasz imię lub nazwisko i posiadasz ważny paszport, musisz pamiętać, że należy wystąpić o wymianę dokumentu nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa … Więcej...