Czy po ślubie trzeba zmienić nazwisko?

Jeżeli żadne z małżonków nie wyraża chęci zmiany nazwiska, może pozostać przy swoim nazwisku rodowym. Tak naprawdę nie trzeba nic w tym kierunku zrobić, gdyż tylko w przypadku chęci zmiany nazwiska składa się oświadczenie w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Zmiana nazwiska lub imienia a wymiana paszportu

Jeśli zmieniasz imię lub nazwisko i posiadasz ważny paszport, musisz pamiętać, że należy wystąpić o wymianę dokumentu nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska. W przypadku osób przebywających za granicą termin, o którym mowa powyżej, wynosi 90 dni.

Pamiętaj, że po upływie 60 dni paszport zawierający nieaktualne dane traci ważność.

Źródło: https://paszporty.lodzkie.eu/page/2454,paszporty—informacje-ogolne.html

Czy mąż może przyjąć nazwisko żony?

Krótko mówiąc: tak, mąż może przyjąć nazwisko żony. Wśród moich znajomych też jest małżeństwo, gdzie to on zdecydował się zmienić nazwisko, ponieważ jej nazwisko brzmiało naprawdę pięknie i elegancko. Nie ma w tym nic złego – to, że przeważnie kobieta przyjmuje nazwisko męża, to raczej kwestia tradycji niż wymogów prawa.

Ustawa o zmianie imienia i nazwiska oraz kodeks rodzinny i opiekuńczy określają kto i jak może zmienić nazwisko. W przypadku zawarcia związku małżeńskiego małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Nie jest jednak sprecyzowane, o którego z małżonków chodzi, dlatego decyzja należy nich samych.

Istnieje również możliwość dodania nazwiska współmałżonka do swojego nazwiska rodowego, tworząc co najwyżej nazwisko dwuczłonowe.